06
Nov

6 จุดเตรียมรับมือหน้าฝน

ช่วงนี้อากาศแปรปรวนบ่อย เป็นสัญญาณกำลังจะเข้าฤดูฝนแบบเต็มตัว ส่งผลให้ฝนฟ้าคะนองหนักจนบางครั้งเกิดความเสียหายกับบริเวณบ้าน ฉะนั้นเราควรเช็คจุดต่างๆ เหล่านี้ให้เรียบร้อย เพื่อป้องกันหรือลดทอนการเกิดความเสียหายกับตัวบ้านให้น้อยลง

1 เช็ครอยรั่วรางระบายน้ำฝนบนหลังคา ซ่อมแซมรางระบายน้ำให้เรียบร้อย จะช่วยลดแรงกระแทกของน้ำฝนได้ และยังช่วยชะลอการชะล้างบริเวณพื้นที่หน้าดิน

2 กำจัดเศษใบไม้ที่อาจอุดตันแนวรางระบายน้ำ ทำตะแกรงครอบตลอดแนวรางระบายน้ำฝนบนหลังคาเพื่อป้องกันไม่ให้เศษใบไม้ตกลงไปอุดตัน

3 ตรวจสอบรอยต่อระหว่างผนังกับวงกบหรือบานประตูกับวงกบดู หากมีช่องห่างระหว่างรอยต่อให้ยาแนวด้วยซิลิโคน หรือ เซาะร่องเล็กๆขนาด 1 x 1 เซนติเมตร บริเวณใต้วงกบด้านบนร่นเข้ามาจากขอบนอก 3 เซนติเมตร สำหรับเป็นบัวหยดน้ำเพื่อหยุดทางน้ำที่กำลังจะไหลซึมเข้าขอบด้านใน

4 เช็คกิ่งไม้ใหญ่ที่อยู่ใกล้ตัวบ้าน ตัดกิ่งไม้ใหญ่ออกให้พ้นจากสายไฟหรือตัดกิ่งที่มีแนวโน้มจะหักโค่นง่าย

5 ย้ายเฟอร์นิเจอร์สนามหลบฝน นำผ้าใบมาคลุมช่วงหน้าฝน ป้องกันการเสื่อมสภาพ อายุการใช้งานสั้น

6 ตรวจสอบภาชนะขังน้ำฝน คว่ำภาชนะต่างๆ ที่จะขังน้ำฝนซึ่งเป็นแหล่งเพาะยุงลายได้