06
Nov

แบบบ้าน แบบก่อสร้าง?

หลายคนเริ่มต้นด้วยการค้นหาแบบบ้านที่ตัวเองชอบในอินเตอร์เนท นิตยสารบ้าน หรือกิจกรรมแจกแบบบ้านฟรีของหน่วยงานต่างๆ เช่น...

Read More