• TEL: 02-935-9101-2
  • | EMAIL: janich-plan@hotmail.com

Dai Ichai

Project name: Dai ichi Office & Warehouses
Location: ต.คอกกระบือ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร
Area: 4800.0 m2
Project Year: 2018
โครงการประกอบด้วยสำนักงานขายและพื้นที่คลังสินค้า ซึ่งเป็นหน้าที่ในการจัดเตรียมการจัดส่งและจุดรับสินค้าสำหรับลูกค้า การจัดวางองค์ประกอบของอาคารมีแนวคิด สร้างจุดเด่นแก่ตัวอาคารด้วยรูปทรงสี่เหลี่ยมที่เล่นระดับแตกต่างกันจนเกิดเป็นศิลปะแบบสามมิติที่ทับซ้อนหรือปิดบังระหว่างกัน ปลดปล่อยรูปทรงสี่เหลี่ยมให้เด่นสง่างามและเพิ่มความสวยงามที่ดูเป็น back to basic คืนสู่ความสงบนิ่งที่อยู่ใกล้ชิดกับธรรมชาติด้วย Land scape ด้านหน้า ตัวอาคารเน้นวัสดุก่อสร้างเป็นหลัก เช่น ผนังคอนกรีตที่หนาทึบตัดกับกระจกใสที่ทะลุปรุโปร่ง ซึ่งภายใต้รูปลักษณ์เหล่านั้นสื่อถึงความมีระเบียบ มีความสง่างาม และ แสดงถึงความยิ่งใหญ่

Share: