• TEL: 02-935-9101-2
  • | EMAIL: janich-plan@hotmail.com

ออกแบบร้านกาแฟ ซอยมหาดไทย

  • Home
  • /
  • Portfolio
  • /
  • ออกแบบร้านกาแฟ ซอยมหาดไทย

Project : ออกแบบร้านกาแฟ ซอยมหาดไทย
ตกแต่งด้วยสไตล์ contemporary
ต้นไม้ใหญ่สองต้น ที่นำมาเป็นโจทย์ในการออกแบบร้านกาแฟในครั้งนี้ จึงออกแบบให้ตัวร้านเป็นส่วนหนึ่งของต้นไม้ คือสร้างอาคารรอบต้นไม้เป็นอาคารโค้งอีกทั้งยังได้ร่มเงาของต้นไม้ใหญ่ที่มาช่วยบดบังแดดในส่วนของพื้นที่ outdoor สร้างจุดเด่นที่น่าสนใจให้กับตัวร้าน การใช้วัสดุที่เป็นโครงสร้างเหล็ก และกระจกมาตกแต่งเพื่อให้ภายในร้านมองออกมารับบรรยากาศภายนอกได้รอบตัวอาคาร และสามารถเชื่อมพื้นที่ indoorและ outdoor ให้ต่อเนื่องกัน

Share: